DZIECI

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DZIECI

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DZIECI

Trening umiejętności społecznych jest formą zajęć przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z szeroko rozumianymi trudnościami w relacjach społecznych. Istotą treningu jest korygowanie zachowań i nabywanie nowych umiejętności.
czytaj więcej
PSYCHOLOG DZIECI I MŁODZIEŻY

PSYCHOLOG DZIECI I MŁODZIEŻY

Prowadzę diagnozę w oparciu o narzędzia psychologiczne przeznaczone do wstępnej oceny rozwoju dziecka. Pozwala to na ustalenie, czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie, oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego.
czytaj więcej
PSYCHOTERAPIA DZIECI

PSYCHOTERAPIA DZIECI

W pracy terapeutycznej z dzieckiem wykorzystywane są techniki behawioralne. Sposoby radzenia sobie z trudnym zachowaniem dziecka i pracą nad zmianą tego zachowania jest istotne ze względu na korzyści, jakie przynosi.
czytaj więcej
TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Zajęcia skierowane są do dzieci z zaburzoną koordynacją ruchową. Oferujemy diagnozę i terapię zaburzeń integracji sensorycznej.
czytaj więcej
STYMULACJA SŁUCHU

STYMULACJA SŁUCHU

IAS to Indywidualna Stymulacja Słuchu – metoda terapii słuchu. Polega  na: słuchaniu muzyki specjalnie nagranej na syntetyzatorze. Jest przeznaczona dla osób mających problemy w słuchaniu, mówieniu, pisaniu, czytaniu.
czytaj więcej