Psychotechnika - badania psychologiczne dla kierowców, Wyszków

Badania psychotechniczne / psychologiczne z zakresu psychologii transportu i medycyny pracy.

Wykonywane badania:

1. Kierowców zawodowych i amatorów :
 • badania kierowców zawodowych oraz kandydatów na kierowców w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E),
 • badania kierowców prowadzących samochód w celach służbowych,
 • badania instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
 • badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych.
   
2. Badania  kierowców skierowanych przez Starostę/Policję z powodu :
 • przekroczenia liczby 24 punktów karnych,
 • spowodowania wypadku drogowego,
 • prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu lub środków odużających.
   
3. Badania operatorów i osób wymagających potwierdzenia sprawności psychofizycznej
 • operatorów wózków widłowych itp.,
 • operatorów sprzętu ciężkiego, maszyn drogowych i budowlanych,
 • osoby pracujące na wysokości.


 

Badania psychotechniczne są specyficznymi badaniami, ponieważ badają funkcje psychofizyczne, na które mają wpływ różne czynniki, dlatego ważne jest, aby:

1. Przed badaniem nie spożywać alkoholu ani środków o działaniu podobnym do alkoholu.

2. Przyjść wypoczętym i wziąć ze sobą:
 • dowód osobisty,
 • prawo jazdy (w przypadku kierowców, jeśli nie zostało zatrzymane),
 • skierowanie na badanie (wydane przez policję, starostwo, pracodawcę lub lekarza),
 • okulary lub soczewki (jeśli są),
 • dane do wystawienia rachunku j (w przypadku skierowania wydanego przez pracodawcę).

 

Przebieg badania psychologicznego:
 • badanie cech osobowości: predyspozycji osobowościowych i temperamentalnych,
 • ocena sprawności intelektualnej: badanie koncentracji, uwagi, podzielności uwagi itd.,
 • ocena sprawności psychomotorycznej ; badania aparaturowe,
 • wyniki badania i informacja zwrotna,
 • wydanie orzeczenia.


mgr Marzena Puławska
Wyszków, ul. Tadeusza Kościuszki 30
zapisy telefonicznie 509 483 498