CZYTELNIA

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHIATRA

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHIATRA

Jeśli nie wiesz kim jest psychiatra, psycholog, psychoterapeuta, jakie są między nimi różnice. Ten artykuł napewno będzie pomocny.
czytaj więcej
KONSULTACJA, PORADA, TERAPIA

KONSULTACJA, PORADA, TERAPIA

Co to jest konsultacja psychologiczna, porada psychologiczna, psychoterapia, terapia par? Tu znajdziesz odpowiedzi na te pytania.
czytaj więcej

ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI RUCHOWEJ (ADHD)

ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi to zaburzenie spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem pewnych obszarów mózgu odpowiedzialnych za hamowanie i samokontrolę, co w efekcie uniemożliwia dziecku kontrolowanie swoich zachowań. Przejawia się to w nadaktywności i nadmiernej impulsywności oraz zaburzeniach koncentracji uwagi.
czytaj więcej

ZABURZENIA NASTROJU U DZIECI I MŁODZIEŻY

Depresja jest stanem charakteryzującym się długotrwale obniżonym nastrojem oraz szeregiem innych objawów psychicznych i somatycznych. Depresja rozumiana jako choroba należy do grupy zaburzeń nastroju. Jej przebieg może być przewlekły, ze stałym nasileniem objawów
czytaj więcej

ZABURZENIA MOWY

Termin ten obejmuje wszelkie nieprawidłowości mowy, począwszy od całkowitej niemożności mówienia lub/i rozumienia włącznie. Zaburzenia mowy przejawiają się w różny sposób np. w wypadku utraty zdolności wypowiadania się (afazja, mutyzm).
czytaj więcej

ZABURZENIA LĘKOWE U DZIECI I MŁODZIEŻY

Lęk jest naturalną emocją i występuje powszechnie u ludzi. Jeśli jednak lęk stanowi poważny dyskomfort oraz uniemożliwia człowiekowi  normalne funkcjonowanie w niektórych aspektach życia należy uznać go za poważny problem.
czytaj więcej

WADY WYMOWY

Wady wymowy prawie zawsze można skorygować. Korektą, zajmują się logopedzi podczas terapii. Ich celem jest usunięcie wszelkich wadliwych dźwięków i wytworzenie na ich miejsce nowych, prawidłowych.
czytaj więcej

PIERWSZA WIZYTA U LOGOPEDY

Pierwsza wizyta u logopedy to między innymi szukanie przyczyn występujących w zakresie rozwoju mowy dziecka lub profilaktyka. Na wizycie diagnostycznej logopeda przeprowadza bardzo szczegółowy wywiad dotyczący rozwoju dziecka.
czytaj więcej

NIEMOWLAK U LOGOPEDY

Logopeda nie jest specjalistą zajmującym się wyłącznie wadami wymowy czy opóźnieniem rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym lub młodszym szkolnym. Pokutuje też powszechne stwierdzenie, że skoro dziecko jeszcze nie mówi to po co korzystać z pomocy logopedy...?
czytaj więcej

KORKOWANIE DZIECKA CZYLI .....SMOCZEK - PRZYJACIEL CZY WRÓG?

Mówiąc o zdrowotnych aspektach stosowania smoczka zaznaczyć trzeba również aspekt higieniczny i częsty nawyk dorosłych, a mianowicie oblizywanie smoczka. Pediatrzy określają to mianem pseudodezynfekcji. Człowiek dorosły ma dużo więcej bakterii, które u dzieci- przy odpowiedniej higienie- nie występują. Tylko dokładne mycie i wyparzanie smoczków zapewni odpowiednią higienę ich użycia.
czytaj więcej

AUTYZM

Spektrum zaburzeń autystycznych (ASD – Autism Spectrum Disorders) to grupa zaburzeń o podłożu neurologicznym, w znaczący sposób wpływających na sfery rozwoju społecznego, zachowania oraz języka/komunikacji. W ramach ASD diagnozuje się zaburzenie autystyczne, zespół Aspergera oraz niespecyficzne uogólnione zaburzenie rozwoju.
czytaj więcej