Wróć do listy

PEDAGOG - TERAPEUTA PEDAGOGICZNY

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne zajęcia dla dzieci o prawidłowym rozwoju intelektualnym mającym problemy w czytaniu i pisaniu. Zajęcia mają charakter korekcyjno-kompensacyjny i trwają 60 minut.


Prowadzę zajęcia w zakresie:
 • treningów ortograficznych,
 • treningów technik czytania i pisania,
 • treningów czytania ze zrozumieniem,
 • zajęć usprawniających rękę i umiejętności graficzne,
 • problemów w nauce matematyki,
 • pomocy dziecku w niwelowaniu trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych oraz eliminowanie ujemnych konsekwencji,
 • podwyższenie samooceny i motywacji do działania oraz obowiązków szkolnych,
 • rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych.

Podczas zajęć stosuje różne elementy technik stymulujących rozwój umiejętności szkolnych dziecka, m.in..:
 • Metoda Ortograffiti (zalecana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do indywidualizacji pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania),
 • Metoda Dobrego Startu (metoda wspomagania rozwoju psychomotorycznego, edukacji i terapii, angażujących uczenie się wielozmysłowe),
 • elementy arterapii (terapia poprzez sztuki plastyczne), bajkoterapii (terapia poprzez czytanie mądrych, uczących bajek z przesłaniem, gdzie dziecko utożsamiając się z bohaterem, wie jak rozwiązywać własne słabości),
 • Kinezjologia Edukacyjna, metoda Dennisona,
 • elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn,
 • elementy Integracji Sensorycznej,
 • nie może zabraknąć w każdej terapii pedagogicznej miejsca na chwilę relaksu, odpoczynku, dlatego są również wykorzystywane różnego rodzaju techniki relaksacyjne.


Kontakt Agnieszka Wasik tel. 501652556