Wróć do listy

PSYCHOTERAPIA DZIECI

W pracy psychoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą stosuje terapię behawioralną i poznawczo – behawioralną. Jest to podejście terapii o największej skuteczności leczenia zaburzeń wieku rozwojowego oraz w okresie adolescencji (liczne badania naukowe).

Terapia ta polega na zmianie sposobu myślenia oraz strategii zachowania pacjenta.  
Jeśli celem terapii ma być zmiana zachowania to należy pracować na trzech obszarach:
 • obserwacja i zmiana myśli,
 • praca nad emocjami,
 • zmiana zachowania.

Moja oferta terapeutyczna jest skierowana do dzieci z:
 • problemami społecznymi: zaburzenia komunikacji, gorsze posługiwanie się mową, niechęć do mówienia, różnorodne formy mutyzmu. Problemy z separacją od rodziców, od domu.
 • problemami emocjonalnymi: brak wiary w siebie, nadmierna nieśmiałość, niekontrolowane wyrażanie złości, wzmożone napięcie emocjonalne, obniżenie nastroju czy zwiększenie agresywności, niechęć do różnych sytuacji, reakcje emocjonalne pourazowe (na skutek zdarzeń traumatycznych), trudności z adaptowaniem się do nowych sytuacji i miejsc.
 • problemami szkolnymi: trudności z uczeniem się mimo posiadania wszystkich predyspozycji poznawczych.
 • problemami z zachowaniami (behawioralne: brak uwagi, impulsywność, nadaktywność, opozycyjność, nieposłuszeństwo, agresywność, nadmierna nieśmiałość, tiki, moczenie się, zanieczyszczanie, trudności z zasypianiem bądź ze snem).
 • problemami z odżywianiem (zaburzenia odżywiania).
 • całościowe zaburzenia rozwojowe, w tym z trudnościami w: komunikowaniu się, w interakcjach społecznych, uczestniczeniu w zabawie (autyzm, zespół Aspergera).
 • zachowania ryzykowne i problemowe: uzależnienie od komputera, Internetu, gier komputerowych, portali społecznościowych, komórki, telewizji.

W pracy terapeutycznej z dzieckiem wykorzystywane są techniki behawioralne. Sposoby radzenia sobie z trudnym zachowaniem dziecka i pracą nad zmianą tego zachowania jest istotne ze względu na korzyści, jakie przynosi. Skuteczne zastosowanie technik behawioralnych pozwala wyeliminować lub zmniejszyć częstotliwość występowania trudnych zachowań dzieci, co ułatwia i stwarza lepszym życie i dorosłego i dziecka.  
Poza terapią behawioralną może być również podjęta inna form pomocy terapeutycznej:
 • stymulacja rozwoju społeczno-emocjonalnego i/lub poznawczego dziecka,
 • wsparcie psychologiczne w trudnej sytuacji życiowej lub kryzie rozwojowym,
 • psychoedukacja np. w zakresie radzenia sobie ze stresem, emocjami, aktywnych technik uczenia się i zapamiętywania.

Kontakt Marcin Bałuka tel. 508195222