Wróć do listy

MARCIN BAŁUKA - TERAPEUTA DZIECI I MŁODZIEŻY, SOCJOTERAPEUTA

Prowadzę terapię w nurcie poznawczo – behawioralnym. Poanadto zajmuję się terapią grupową prowadząc treningi umiejetności społecznych.

Wykształcenie, praktyka zawodowa:
 • Studia licencjackie - Wydział Filologii i Pedagogiki - Pedagogika Resocjalizacyjna - Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Studia magisterskie - Wydział Nauk Pedagogicznych - Pedagogika Specjalna – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
 • Studia podyplomowe Wydział Psychologii - specjalność Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi  – Uniwersytet Warszawski.
 • Certyfikowany Specjalista Terapii Psychiatrii Środowiskowej nr 162/2011 nadany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne / Instytut Psychiatrii Neurologii w  Warszawie.
 • Kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w "Poza Schematami" pod superwizją dr n. med. Artura Kołakowskiego
 • Certyfikat EEG-Biofeedback nr 033/2013 wydany przez Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii BIOMED we Wrocławiu.

Jestem członkiem:
 • Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego: sekcja Naukowa Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP oraz  Sekcja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży,
 • Polskiego Stowarzyszenia Syndrom Tourette`a,
 • Polskiego Towarzystwa ADHD,
 • Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej,
 • Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,

Przebyte kursy i szkolenia:
 • Szkolenie „Zaburzenia depresyjne i afektywne dwubiegunowe u dzieci i młodzieży”
 • Szkolenie „Psychoterapia zaburzeń obsesyjno – kompulsyjnych u dzieci i młodzieży”
 • Szkolenie „Trening umiejętności społecznych w rehabilitacji zaburzeń psychicznych”
 • Szkolenie/warsztaty Terapia poznawczo – behawioralna „Depresja u dzieci i młodzieży „
 • Szkolenie „Terapia poznawczo – behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży”
 • Kurs „Terapia poznawczo – behawioralna u osób z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej”
 • Szkolenie „Terapia psychopedagogiczna dziecka z ADHD”
 • Szkolenie „Tiki i zespół Gilles de la Tourette`a u dzieci i dorosłych”
 • Szkolenie „Trening funkcji poznawczych z wykorzystaniem systemu Rehacom”
 • Szkolenie „Trening społecznego poznania i neuropoznania w praktyce klinicznej”
 • Szkolenie „Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie”

KONTAKT

mgr Marcin Bałuka
zapisy telefonicznie 508 195 222
e-mail: centrumprogreso@wp.pl