Wróć do listy

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHIATRA

Kto jest kim ?

Psycholog to osoba z wykształceniem akademickim, która ukończyła 5 letnie studnia magisterskie według ogólnej definicji, psycholog to “osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej”. W praktyce psycholog po ukończonych studiach psychologicznych może zajmować się poradnictwem, posługiwać się testami psychologicznymi, wydawać zaświadczenia i orzeczenia. Nie może przepisywać recept na środki farmakologiczne. Do psychologa najczęściej zwracamy się z problemami dnia codziennego, np.: kłopoty w pracy, nieporozumienia z partnerem, apatia czy przygnębienie lub wtedy, gdy potrzebujemy diagnozy intelektu, osobowości. Psycholog zajmuje się nie tylko zdrowiem psychicznym. Psychologowie mogą pracować w branżach takich jak zarządzanie, reklama czy sprzedaż.

Psychoterapeuta to osoba z wykształceniem humanistycznym, niekoniecznie psychologicznym, która ukończyła 4 letni kurs psychoterapii. Psychoterapeuta zajmuje się przede wszystkim terapią mającą na celu dokonanie określonej zmiany w funkcjonowaniu zgłaszającej się po pomoc osoby. Długość takiej formy pomocy może trwać od kilku spotkań do nawet kilku lat. Psychoterapeuta opiera się na wybranej teorii psychologicznej i wynikającej z niej formy psychoterapii m.in.;nurt humanistyczny, behawioralno-poznawczy, psychodynamiczny, egzystencjalny itd. Szkoły te różnią się między sobą np. podejściem do relacji między klientem a terapeutą, formą przebiegu samej sesji czy nazewnictwem zachodzących mechanizmów.­

Psychiatra to lekarz medycyny, który ukończył studia medyczne, a potem specjalizację z psychiatrii. W pracy z pacjentami rozpoznaje objawy, stawia diagnozę, zwraca uwagę na biologiczne aspekty psychiki – tym, jak biochemiczne funkcjonowanie mózgu wpływa na nastroje i zachowania. Psychiatra w swoich oddziaływaniach przede wszystkim leczy farmakologicznie, przepisuje recepty. Może zlecić wspomaganie leczenia psychoterapią.