Wróć do listy

KATARZYNA ADAŚKO - LOGOPEDA


Wykształcenie, praktyka zawodowa:
 • Studia magisterskie - Akademia Podlaska w Siedlcach (pedagogika kulturalno-oświatowa)
 • Podyplomowe Studia Logopedyczne – Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Emisja Głosu – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podyplomowe Studia Logopedii Medialnej - Uniwersytet Gdański

 
Ukończone liczne szkolenia i kursy m.in.
 • Terapia jąkania,
 • Jąkanie wczesnodziecięce,
 • Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego - diagnoza i usprawnianie,
 • Kurs podstawowy języka migowego,
 • Metoda ruchu rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne,
 • Kinezjologia edukacyjna P.Dennisona,
 • Diagnoza i terapia dysfagii,
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się,
 • Zaburzenia mowy w przebiegu schorzeń dezintegracyjnych i neurodegeneracyjnych,
 • Programowanie języka,
 • Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
 • Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy - wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0 do 2 r.ż.,
 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna,
 • Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i zespołem Downa,
 • Kurs wprowadzający Johansen IAS-indywidualna stymulacja słuchu,
 • Funkcje motoryczne narządów mowy: oddychanie, połykanie, przyjmowanie pokarmów. Diagnoza, terapia, profilaktyka.
 • Zaburzenia rozwoju mowy na tle genetycznym.
 • Masaż logopedyczny - podejście praktyczne.
 • Badania słuchu w pracy logopedy.
 • Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii - kinestotaping medyczny.
 • Połykanie i pozycja spoczynkowa języka.
 • PSJ Pozycja spoczynkowa języka w praktyce.
 • Zespoły otępienne: diagnoza i terapia zaburzeń językowych i komunikacyjnych.
 • Niemowlak u logopedy I - opieka logopedyczna nad niemowlęciem.
 • Niemowlak u logopedy II Miobobo - krótkie wędzidełko języka u niemowląt - podejscie praktyczne.
 • Dwujęzyczność w logopedii - praktyczne rozwiązania i propozycję ćwiczeń
 • Znaczenie diagnozy odruchów oralnych u niemowląt i noworodków.
 • Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej w logopedii - podejście praktyczne.
 • Ortodoncja dla logopedów. Diagnoza i terapia funkcji kompleksu ustno-twarzowego w ujęciu ortodontyczno-neurologicznym.
 • Ocena wędzidełek u niemowląt i dzieci starszych.
 • Procedura badania z wykorzystaniem rożnorodnych narzędzi.
 • Masaż Shantala – kurs instruktorski,
 • Ocena funkcjonalna traktu ustno – twarzowego. Mioterapia,

Bogate doświadczenie w pracy jako logopeda w placówkach państwowych i prywatnych.

KONTAKT

mgr Katarzyna Adaśko
zapisy telefonicznie 608 481 047
e-mail: logopeda@terapia-wsparcie.pl