Wróć do listy

AGNIESZKA WASIK - PEDAGOG, TERAPEUTA PEDAGOGICZNY

Prowadzę zajęcia dla dzieci ze specyficznymi problemami w uczeniu się (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapeutyczne, reedukacyjne)  oraz Treningi Umiejętności Społecznych.

Wykształacenie:
 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - profilaktyka społeczna i resocjalizacja - studia licencjackie
 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora - pedagogika ogólna - studia magisterskie
 • Wyższa Szkoła im. Pawła Włodkowica w Płocku - studia podyplomowe-pedagog szkolny
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Prywatne Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie - kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej

Szkolenia:
 • kurs "Metoda Dobrego Startu" organizowane przez Polskie Towarzystwo Dysleksji
 • szkolenie „Praca z dzieckiem trudnym wychowawczo, agresywnym , nadpobudliwym, lękliwym pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych uzależnieniami i przemocą”
 • warsztaty metodyczne „ Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkołach i przedszkolach”
 • kurs „ Przygotowanie do pełnienia funkcji koordynatora zespołu pomocy psychologiczno – pedagogicznej”
 • szkolenie „ Zastosowanie mediacji szkolnej jako metody rozwiązywania konfliktów społecznych”
 • szkolenie „Sposoby zapobiegania próbom samobójczym wśród dzieci i młodzieży”
 • kurs „Szkoła dla rodziców i wychowawców w oparciu o koncepcję T. Gordona i książkę A. Faber, E. Mazlish pt.”Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać,żeby dzieci do nas mówiły”
 • Szkolenie: ,,Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole”
 • Szkolenie "Prowokacyjne zachowania uczniów – skuteczne sposoby reagowania"
 • Szkolenie "Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju"
 • Szkolenie "Jak uczyć uczniów uczenia się? Efektywne strategie, metody i techniki uczenia się w praktyce szkolnej"
   KONTAKT

mgr Agnieszka Wasik
zapisy telefonicznie 501 652 556