Wróć do listy

REHACOMRehaCom – komputerowy program wspomagania funkcji poznawczych


Metoda RehaCom ma na celu poprawę sprawności przy wszystkich rodzajach zaburzeń funkcji poznawczych mózgu (pamięć, koncentracja, uwaga, koordynacja psychoruchowa). Odbywa się to z wykorzystaniem specjalnych programów, które terapeuta dostosowuje poziomem trudności do stopnia zaburzenia. Metodę tę wykorzystuje się z powodzeniem w różnych medycznych i psychologicznych instytucjach od 1989 roku w Polsce i na świecie. Przydatność i skuteczność metody RehaCom zweryfikowano w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
RehaCom pozwala na ćwiczenie rozmaitych obszarów poznawczych przy pomocy określonych procedur. Pacjent rozpoczyna ćwiczenia od tych najprostszych. Wymagania rosną w miarę postępów. Ponieważ istnieje wiele rodzajów zaburzeń funkcji poznawczych, skuteczny pakiet ćwiczeń jest na tyle uniwersalny, aby pomagać w rehabilitacji pacjentów zarówno z prostymi jak i złożonymi zaburzeniami. Opisana struktura umożliwia:
 • Dobór procedur do konkretnych zaburzeń poznawczych
 • Dobór zestawów procedur do określonego pro?lu zaburzeń
 • Elastyczność struktury treningu (ilość zadań w trakcie sesji, zmiany poziomu trudności itp.)

Dla kogo? - wskazania
Treningi metodą RehaCom są wskazane dla dzieci i dorosłych, u których występują zaburzenia funkcji poznawczych:
 • osoby z ADHD, ADD
 • z trudnościami w nauce
 • zaburzeniami pamięci słownej i bezsłownej
 • zaburzeniami uwagi i koncentracji
 • zaburzeniami logicznego myślenia
 • zaburzeniami percepcji i kojarzenia
 • zaburzeniami pamięci i rozpoznawania twarzy
 • zaburzeniami czasu reakcji
 • zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • zaburzeniami funkcji planowania
 • zaburzeniami funkcji poznawczych po udarze i wylewie


Jak to działa?
Metoda zawiera zestaw przyjaznych treningów reedukacyjnych opracowanych na podstawie badań neuropsychologów z Wiednia.
Zaletą systemu RehaCom jest możliwość dostosowania trudności zadania do pacjenta. Zasada ta zakłada, że aby pacjent był pozytywnie zmotywowany podczas trwania treningu, zadanie nie może być ani zbyt trudne, ani zbyt łatwe. Następną zaletą dobrze dobranego programu ćwiczeń jest jego wielowymiarowość. Jeśli na przykład osoba ćwiczy uwagę, do programu ćwiczeń mogą być stopniowo włączane zadania związane z ćwiczeniem sprawności innych funkcji, jak np. pamięć krótkoterminowa czy rozwiązywanie problemów.
Kiedy pacjent prawidłowo rozwiąże zadanie, dostaje pozytywną informację zwrotną. Jeśli popełni błąd, otrzymuje pomoc i informacje dodatkowe. Jest to koncepcja zgodna z zasadami psychologii uczenia się.

Dostępne treningi:
 • Trening uwagi:
 • Uwaga i koncentracja
 • Podzielność uwagi
 • Czujność
 • Reakcja na bodźce akustyczne
 • Reakcja na bodźce wzrokowe
 • Zdolności wzrokowo-konstrukcyjne
 • Operacje 2- i 3- wymiarowe
 • Operacje przestrzenne

Trening pamięci:
 • Pamięć obrazowa
 • Pamięć słowna i werbalna
 • Pamięć twarzy
 • Pamięć topologiczna

Trening funkcji wykonawczych:
 • Myślenie logiczne
 • Zakupy
 • Planowanie dnia

Trening pola widzenia:
 • Eksploracja wzrokowa
 • Pole widzenia

Trening koordynacji wzrokowo-ruchowej:
 • Koordynacja wzrokowo-ruchowa.