Wróć do listy

LOGOPEDA

Diagnoza i terapia osób z afazją (całkowita lub częściowa utrata zdolności rozumienia i/lub nadawania mowy przebiegająca w następstwie udarów mózgowych, chorób rozrostowych mózgu, urazów czaszkowo-mózgowych po wypadkach komunikacyjnych).
Rehabilitacja mowy u osób z chorobami demielinizacyjnymi (stwardnienie rozsiane), oraz demencyjnymi.

Korygowanie mowy  obcokrajowców:
 • przybliżanie tajników polskiej wymowy,
 • praca nad właściwym brzmieniem polskich głosek i wyrazów,
 • korekta obcego akcentu.

Terapia wad wymowy u osób dorosłych
Logopedia artystyczna/ emisja głosu (ćwiczenia z zakresu dykcji i emisji głosu):
 • dykcja w mediach/ wystąpieniach publicznych
 • kultura języka w mediach/ wystąpieniach publicznych
 • wizerunek budowany głosem
 • emisja i higiena głosu czyli głos jako narzędzie pracy
 • rehabilitacja głosu
 • dysfonie czynnościowe (objawiające się nawykowym chrząkaniem, uczuciem przeszkody w gardle, zmatowieniem głosu, okresowymi zanikami głosu lub chrypką)
 • dysfonie organiczne:
  - niedomykalność głośni
  - guzki głosowe miękkie
  - stan po usunięciu guzków głosowych i innych zabiegach      chirurgicznych w obrębie strun głosowych
  - niedowład lub porażenie fałdów głosowych
 • werbalne i niewerbalne elementy wystąpień publicznych
 • korekta wad wymowy
 • indywidualna diagnoza pod kątem kompetencji językowych, sprawności artykulacyjnej i fonacyjnej

 
mgr Katarzyna Adaśko
Wyszków, ul. Tadeusza Kościuszki 30
zapisy telefonicznie 608 481 047
e-mail: logopeda@terapia-wsparcie.pl