Wróć do listy

AUTYZM

Spektrum zaburzeń autystycznych (ASD – Autism Spectrum Disorders) to grupa zaburzeń o podłożu neurologicznym, w znaczący sposób wpływających na sfery rozwoju społecznego, zachowania oraz języka/komunikacji. W ramach ASD diagnozuje się zaburzenie autystyczne, zespół Aspergera oraz niespecyficzne uogólnione zaburzenie rozwoju.

Autyzm (zaburzenie autystyczne) to zaburzenie rozwojowe zaczynające się we wczesnym dzieciństwie. Autyzm może się objawiać w różny sposób u poszczególnych osób. Niektóre z nich są w stanie prowadzić stosunkowo „zwykłe” życie, podczas gdy inne będą zawsze potrzebowały specjalistycznego wsparcia. Zależy to zarówno od głębokości zaburzeń, jak i skuteczności i intensywności terapii.

Z autyzmem związane są trudności występujące w trzech sferach:

1. Komunikacji
  • Osoby z autyzmem mają trudności zarówno z komunikacją werbalną, jak i niewerbalną.
  • Niektóre osoby z autyzmem nie mówią lub ich mowa jest bardzo ograniczona.
  • Często używają pojedynczych słów lub powtarzają niezależnie od sytuacji jedno i to samo zdanie.
  • Wypowiadają się o sobie  w trzeciej osobie używając imienia, a nie zaimków „ja”, „moje”.

2. Kontakty społeczne
  • Dzieci z autyzmem nie reagują na swoje imię i bardzo często unikają kontaktu wzrokowego z innymi ludźmi, rzadko potrafią inicjować zabawę „na niby”. Mają także trudności w zrozumieniu gestów, tonu głosu mimiki wyrażającej uczucia.
  • Mogą nie rozumieć niepisanych zasad społecznych, robić wrażenie obojętnych wobec innych.
  • Dzieci z autyzmem mogą preferować spędzanie czasu w samotności zamiast szukać towarzystwa innych ludzi.
  • Niektóre osoby z autyzmem mają skłonność do agresji, zazwyczaj wtedy, kiedy muszą przebywać w obcym lub przytłaczającym je otoczeniu lub gdy na skutek nadwrażliwości na bodźce odczuwają frustrację lub stres.